- Prilikom korišćenja usluge, ukoliko otkrijete nepravilnost u radu softvera,  molimo Vas da nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu office@almati.rs i navedete kratak opis nepravilnosti. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

- Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da postupite na način definisan pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice, koji zajedno sa obrascem zahteva za reklamaciju, treba da pošaljete na adresu office@almati.rs.