Nakon potvrđene uplate aktivira se pravo korišćenja usluge.