Poštovani posetioci portala Tamodaleko.info, tim za podršku i kreiranje vesti ozbiljno je pojačan dolaskom KURIRA JOVICE.

KURIR JOVICA, poreklom iz dela Srbije koji je prikazan na početnoj stranici portala, izveštavaće vas o raznim predelima i događajima. Izvorne priče i fotografije, biće vam dostupne na posebnoj poziciji, u okviru zvanične prezentacije KURIR JOVICA. Dodatnu mogućnost predstavljaće vaša komunikacija sa KURIROM JOVICOM kome možete predložiti temu za istraživanje i prezentovanje.

Svaku vašu sugestiju, dostavljenu mail-om, KURIR JOVICA će uvažiti, istražiti i nakon toga objaviti.

 

Vaš tim za podršku.