Madlenijanum je prva privatna opera i pozorišna kompanija u jugoistočnoj Evropi. Osnovala ga je Madlena Cepter, čije donacije u kulturu i umetnost predstavljaju najveći savremeni mecenat u ovoj oblasti, ne samo u našoj zemlji već i u evropskim razmerama.

Madlenijanum je organizovan kao model novog muzičko-scenskog pozorišta sopstvenog ansambla, ali sa stalnim organizaciono-upravnim aparatom i tehničkom ekipom.

Osnovan je 26. januara 1999, u zgradi u kojoj se prethodno nalazila druga zgrada Narodnog pozorišta u Beogradu. Posle sedam godina rada i pet različitih faza rekonstrukcije, potpuno renovirano, rekonstruisano i konceptualno obogaćeno zdanje otvorilo je svoja vrata za javnost 19. aprila 2005. Nalazi se u starom gradskom jezgru Zemuna, koji je prostorno kulturno-istorijska celina od izuzetnog značaja. U pozorištu se prikazuju opera, balet, koncerti, kao i dramski i muzički program.