U Muzeju nauke i tehnike izložena je reprezentativna kolekcija naučnog i tehnološkog nasleđa Srbije. Muzej je otvoren 1989, ali bez stalne kolekcije u tom trenutku. Kroz poklone i donacije, muzej je za kratko vreme napravio kolekciju koja sadrži više od 5.000 predmeta, dokumenata, fotografija koje svedoče o naučnom i tehnološkom napretku u Srbiji. Iako je muzej trenutno u fazi rekonstrukcije, posetioci mogu da vide celu kolekciju. Naučni centar smešten u prizemlju zgrade muzeja na 520 kvadratnih metara, promoviše učenje kroz otkrivanje, učestvovanje, eksperimentisanje i neposredan kontakt sa naučnim izazovima. Stalna postavka obuhvata 20 eksponata koji su kreirani sa ciljem da približe pojave iz oblasti astronomije, matematike, fizike, biologije, psihologije i logike i da na zabavan način, kroz igru podstiču na razmišljanje i razvijaju maštu.

http://www.muzejnt.rs