Beograd je bio jedini glavni grad u Evropi u kojem je nemačka vojska za vreme Drugog svetskog rata otvorila koncentracioni logor. Dok su u logoru na Starom sajmištu ljudi ubijani u gasnim komorama, zarobljeni u logoru Banjica odvođeni su izvan grada i streljani. Tokom okupacije kroz logor je prošlo 250.000 ljudi, od kojih je 30.000 streljano.

http://www.mgb.org.rs