Muzej grada Beograda osnovan je 1903. Godine. Danas ima 132.000 zvanično registrovanih predmeta. Čine ga tri glavna odeljenja u okviru kojih se prikupljaju, štite i istraživački obrađuju pokretna kulturna dobra: Arheološko, Istorijsko i Odeljenje za istoriju kulture i umetnosti, uz koje deluju i Odeljenje za konzervaciju i Dokumentacioni centar. U sastavu Muzeja grada Beograda su: Konak kneginje Ljubice, Muzej Paje Jovanovića, Muzej Ive Andrića, Muzej Jovana Cvijića, Muzej Tome Rosandića, Muzej Banjičkog logora, Zavičajni muzej Zemuna, Muzej Mladenovca, Areheološko nalazište Vinča, Legat Pave i Milana Sekulića, kao i još jedan broj nepokretnih i pokretnih legata koje je Skupština grada Beograda poverila Muzeju na staranje, a sada se neki od njih dodeljuju Kući legata i time izlaze iz okvira rada Muzeja grada Beograda.

http://www.mgb.org.rs