Muzej primenjene umetnosti, osnovan 1950, specijalizovan je za sakupljanje, zaštitu, istraživanje, izlaganje i objavljivanje radova primenjene umetnosti. Muzejska kolekcija sadrži više od 32.000 objekata koje su napravili srpski i strani umetnici. Među najvrednijim kolekcijama je ona koju je sačinio umetnik Ljuba Ivanović, koja se sastoji od 3.000 artefakata, a koji uključuju nakit, rukopise i štampane knjige, objekte isklesane u drvetu i sedefu, drvoreze, ikone itd. Pored stalnih postavki, muzej često organizuje privremene izložbe i uključuje se u organizaciju različitih umetničkih festivala poput Salona arhitekture, Dečjeg salona primenjene umetnosti, Salona savremene primenjene umetnosti i Trijenala keramike.

http://www.mpu.rs