Galerija fresaka nalazi se na Dorćolu, u zgradi koja je podignuta posle Drugog svetskog rata. Galerija je osnovana 1953. godine i ima kolekciju kopija fresaka koje se nalaze u brojnim srpskim manastirima. Kolekcija svakodnevno raste usled sve obimnijeg preslikavanja. Galerija je dodatno dobila na značaju nakon nemira na Kosovu 2004, kada su neki manastiri spaljeni ili su postali nedostupni.

http://www.narodnimuzej.rs