U Muzeju se čuva celokupna zaostavština Nikole Tesle. Muzej ima stalnu postavku koja je u jednom delu posvećena životu i radu Nikole Tesle, a u drugom je predstavljen razvoj nauke o elektricitetu I magnetizmu. Najzanimljiviji deo je sa autentičnom dokumentacijom i radnim modelima Teslinih izuma. Osnovan je 1952. godine, a za javnost otvoren 1955. U Muzeju Nikole Tesle čuva se približno 1000 predmeta, raspoređenih u devet zbirki - četiri zbirke tehničke prirode, dve zbirke Teslinih ličnih predmeta i tri umetničke zbirke. Najveći broj muzejskih predmeta je zaostavština Nikole Tesle. Stalna izložba postavljena je u prizemlju i podeljena u dva dela. Prvi deo nas upoznaje sa biografskim podacima Nikole Tesle, a drugi deo predstavlja njegov naučni rad sa najznačajnijim izumima i sa nekoliko radnih modela koji se koriste za demonstraciju. Urna sa posmrtnim pepelom Nikole Tesle čuva se u Muzeju. Muzejska biblioteka sadrži 786 naslova knjiga, 323 naslova časopisa, hemeroteku sa oko 50.000 novinskih isečaka, kao i značajan fond monografskih i serijskih publikacija koje se odnose na život i rad Nikole Tesle i srodne oblasti iz domena njegovog rada. Bibiliotečki materijal koriste zaposleni u Muzeju, ali i drugi korisnici izvan Muzeja radi izrade naučnih i studijskih radova. Muzej ima i svoja izdanja. Sve knjige u izdanju Muzeja su o Nikoli Tesli, njegovom životu i radu i objavljene su na srpskom i engleskom jeziku. Zbog toga je najznačajnija uloga Muzeja organizovanje, podsticanje i promovisanje istraživanja u oblasti nauke, kako bi se jasnije sagledao Teslin presudan doprinos savremenoj istoriji čovečanstva.

http://www.tesla-museum.org