Čuveni spomenik podignut je 1882. na Trgu republike, pored Narodnog muzeja. U to vreme bio je prvi konjički spomenik u Srbiji podignut u javnom gradskom prostoru i predstavlja oslobođenje Srbije od turske vlasti. Autor spomenika bio je italijanski vajar Enriko Paci. Sa stilskim oznakama akademskog realizma, spomenik je prikazan u obliku bronzane figure kneza Mihaila na konju koji ispruženom rukom pokazuje ne još neoslobođene krajeve. Sin kneza Miloša i kneginje Ljubice, knez Mihailo je posebnu pažnju posvetio organizovanju vojske i Srbiju učinio je najjačom vojnom silom na Balkanu. Cilj mu je bio konačno oslobođenje Srbije od Turaka. Iskoristio je tursko bombardovanje Beograda 1862, pa ih je 1867. prisilio da uklone svoje garnizone iz Beograda i drugih srpskih gradova. Računajući na rat sa Turcima, sklapao je saveze i sporazume sa balkanskim državama - Crnom Gorom, Grčkom, Bugarskom i Rumunijom. Kada su pripreme za rat već bile okončane, ubijen je tokom šetnje u Košutnjaku 1868.