Prodajemo Fitnes caffe, ogranak preduzeća ALMATI d.o.o.

Beograd, Risanska br.1

Lokal u radu od 2012.godine

Kompletno opremljena kuhinja za obavljanje delatnosti keteringa.

Šalterska prodaja pekarskih proizvoda. (Franšiza Mini-pani)

U sastavu lokala:

- Tri šanka sa barskim stolicama;

- Kuhinja

- Dva, potpuno opremljena toaleta

Cena 30.000,00 Eur

Posebnu pogodnost predstavlja mogućnost otkupa lokala, od starih vlasnika(Trenutni status-lokal u zakupu).

Dragan Bukatarević, Mobilni telefon: +381 63 306 796