Crnotravska 17, + 381 11 2662 755

http://www.vma.mod.gov.rs

Vojnomedicinska akademija (VMA) je vrhunska medicinska, obrazovna i naučnoistraživačka institucija, priznata i nagrađivana kao medicinska ustanova uređena po najvišim svetskim standardima. To je najveća vojna bolnica u Srbiji, Jugoistočnoj Evropi i jedna od najvećih u svetu. Sa kapacitetom od 1.200 kreveta, kompleks VMA se prostire na površini od 21 hektara, zgrada ima oko 180.000 kvadratnih metara i podeljena je u više od 60 tehničko tehnoloških celina sa oko 6.000 prostorija.

VMA je vojna bolnica tzv. "centralnog tipa" gde se za deset minuta može oformiti konzilijum medicinskih stručnjaka za svaku vrstu intervencije. U svom sastavu ima Medicinski fakultet koji školuje buduće generacije vojnih lekara i poznata je kao centar značajnih naučnoistraživačkih aktivnosti.

VMA je od 2008. godine potpuno integrisana u republički zdravstveni sistem i leči 40 odsto civilnih osiguranika. Godišnje se ovde pregleda više od 230.000 civilnih osiguranika od kojih se više od 20.000 hospitalizuje. Centar za hitnu pomoć VMA je sredom dežurna hitna služba za sve građane Srbije. Osnovana je 1844. godine, Ukazom kneza Aleksandra Karađorđevića. Ova vojna bolnica promenila je šest lokacija, od Vojne bolnice Dunavske divizijske oblasti i Glavne vojne bolnice armijske oblasti, preko Glavne vojne bolnice NOVJ, do današnjeg izdanja na Banjici. Vojnomedicinska akademija osnovana je 1949. godine, a Skupština Federativne narodne Republike Jugoslavije (FNRJ) usvojila je Zakon o Vojnomedicinskoj akademiji 1960. godine. Izgradnja nove zgrade VMA na Banjici, koja je jedan od simbola Beograda, završena je 1981. godine.

VMA ima 27 klinika, 17 instituta, Specijalističku polikliniku, Nacionalni centar za kontrolu trovanja, Centar hitne pomoći i Centar za transplantaciju solidnih organa u kojima se sprovodi više od 5.000 različitih dijagnostičkih i terapijskih procedura. Međunarodna saradnja se veoma intenzivno sprovodi kroz brojne aktivnosti od kojih je jedna od najznačajnijih učešće vojnomedicinskog osoblja u mirovnim misijama.

Komercijalno lečenje

• Državljani Srbije

• Strani državljani

• Dijaspora

Specijalistička poliklinika je otvorila ambulantu za srpske građane iz dijaspore. U ovom moderno uređenom prostoru postoje svi uslovi kompletnog ambulantnog zdravstvenog zbrinjavanja pacijenata i prijema na dodatno kliničko lečenje. Uz brzu i kvalitetnu uslugu, pacijentima je omogućeno lečenje po cenama koje su i višestruko niže u odnosu na cene zdravstvenih usluga u inostranstvu.

Ambulanta za dijasporu VMA, telefon: +381 11 3609 187, Email: vma@mod.gov.rs

Klinike:

Hirurške klinike

Klinika za plastičnu hirurgiju i opekotine

Klinika za kardiohirurgiju

Klinika za grudnu hirurgiju

Klinika za urologiju

Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju

Klinika za otorinolaringologiju

Klinika za očne bolesti

Operacioni blok sa centralnom sterilizacijom

Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju

Interne klinike

Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Klinika za kožne i polne bolesti

Klinika za pulmologiju

Klinika za infektivne i tropske bolesti

Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju

Klinika za endokrinologiju

Klinika za hematologiju

Klinika za urgentnu internu medicinu

Klinika za nefrologiju

Klinika za reumatologiju

Klinika za kardiologiju

Neuropsihijatrijske klinike

Klinika za psihijatriju

Klinika za neurologiju

Centri:

Specijalistička poliklinika

Nacionalni centar za kontrolu trovanja

Centar hitne pomoći

Centar za transplantaciju solidnih organa

Centar za hiperbaričnu medicinu

Centar za kliničku farmakologiju

Odsek za prevenciju i kontrolu bolničkih infekcija

Odeljenje za menadžment kvaliteta, plan i analizu

Instituti:

Institut za medicinsku biohemiju Institut za patologiju i sudsku medicinu

Institut za nuklearnu medicinu

Institut za transfuziologiju i hemobiologiju

Institut za radiologiju

Preventiva

Institut za higijenu

Institut za epidemiologiju

Institut za medicinu rada

Institut za mikrobiologiju

Edukacija

Studije

Naučnoistraživački rad

Organizacija

Trening centar sanitetske službe

Farmacija

Briga o pacijentima

Međunarodna saradnja