Pasterova 2, + 381 11 3618 444, + 381 11 3617 777

http://www.kcs.ac.rs

Klinički centar Srbije (KCS) je najveći pružalac zdravstvenih usluga u Srbiji i jedan od najvećih u Evropi, u kojem se godišnje zbrine više od milion pacijenata. Ovde se leče najteži pacijenti, a na raspolaganju je građanima za neodložno zbrinjavanje svih 365 dana u godini, 24 sata dnevno.

Ova jedinstvena zdravstvena ustanova nastala je udruživanjem klinika i instituta Medicinskog fakulteta u Beogradu. Formiran je kao nova organizacija, pod nazivom Klinički centar Medicinskog fakulteta, prvog januara 1983. godine.

KCS u sastavu ima 41 organizacionu jedinicu: 23 klinike, devet centara, polikliniku i devet službi za uslužne delatnosti.

Sprovodi visokospecijalizovanu dijagnostiku, lečenje i konsultativne specijalističke i subspecijalističke preglede najtežih bolesnika. KCS je takođe medicinski naučno-istraživački centar i nastavna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu za dodiplomsko i poslediplomsko akademsko obrazovanje i stručno obrazovanje za lekare na stažu i specijalizaciji, kao i obrazovna baza za studente fakulteta zdravstvene struke.

U dugoj tradiciji ove ustanove urađeno je mnogo na unapređenju zdravlja i primeni novih tehnologija, novih medicinskih procedura u dijagnostici i lečenju.

U stacionarnoj delatnosti KCS godišnje se leči više od 90.000 bolesnika, ostvari se više od 950.000 bolesničkih dana lečenja, obavi preko 50.000 operacija i više od 7.000 porođaja. U dnevnim bolnicama godišnje se leči 25.000 bolesnika i obavi više od 5.000 operacija. Kompleks KCS smešten je na površini od 34 hektara u širem centru Beograda. U njegovom sastavu je više od 50 odvojenih zgrada paviljonskog tipa, površine oko 280.000 m2, od kojih su četiri objekta (plastična hirurgija, urologija, ortopedska hirurgija i psihijatrijska bolnica na Avali) izvan centra bolničkog kompleksa.

Urgentni centar, Pasterova 2, + 381 11 3618 444

Poliklinika Kliničkog centra, Višegradska 26, + 381 11 3617 777

Klinika za infektivne i tropsske bolesti, Bulevar oslobođenja 16, + 381 11 2683 366

Klinika za neurohirurgiju, Dr Koste Todorovića 4, + 381 11 3618 444

Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Dr Subotića 13, + 381 11 3639 700

Klinika za hematologiju, Dr Koste Todorovića 2, + 381 11 3617 777

Klinika za psihijatriju, Pasterova 2, + 381 11 3618 444

Klinika za neurologiju, Dr Subotića 6, + 381 11 3064 200 • Klinika za kardiologiju, Dr Koste Todorovića 8, + 381 11 3617 777

Klinika za kardiohirurgiju, Dr Koste Todorovića 8, + 381 11 3617 777

Klinika za vaskularnu hirurgiju, Dr Koste Todorovića 8, + 381 11 3617 777

Klinika za pulmologiju, Dr Koste Todorovića 26, + 381 11 3617 777 • Klinika za grudnu hirurgiju, Dr Koste Todorovića 26, + 381 11 3617 777

Klinika za digestivnu hirurgiju – I Hirurška, Dr Koste Todorovića 6, + 381 11 3617 777

Klinika za gastroenterologiju, Koste Todorovića 6, + 381 11 3615 575

Klinika za urologiju, Resavska 51, + 381 11 2658 956 • Klinika za nefrologiju, Pasterova 2, + 381 11 3618 444

Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Višegradska 26, + 381 11 3617 777

Klinika za očne bolesti, Pasterova 2, + 381 11 3618 444

Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju, Pasterova 2, + 381 11 3618 444

Klinika za dermatovenerologiju, Pasterova 2, + 381 11 3618 444

Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Višegradska 26, + 381 11 3617 777

Klinika za alergologiju i imunologiju, Dr Koste Todorovića 2, + 381 11 3617 777

Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Pasterova 2, + 381 11 3618 444

Klinika za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju, Zvečanska 9, + 381 11 2647 766

Centar za medicinsku biohemiju, Višegradska 26, + 381 11 3617 777

Centar za nuklearnu medicinu, Višegradska 26, + 381 11 3617 777

Cenar za anesteziologiju i reanimatologiju, Pasterova 2, + 381 11 3618 444

Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu, Pasterova 2, + 381 11 3617 777 • Pejsmejker centar, Dr Koste Todorovića 8, + 381 11 3615 621

Centar za naučno-istraživački rad, obrazovno-nastavnu delatnost, Višegradska 26, + 381 11 3615 799