Visoka tehnološka škola strukovnih studija

Visoka tehnološka škola strukovnih studija, jedina visokoškolska ustanova u Aranđelovcu i okolini opštine. Škola je osnovana 1960. godine ukazom tadašnje Vlade Republike Srbije. Na Visokoj tehnološkoj školi realizuju se sledeći akreditovani studijski programi osnovnih i specijalističkih strukovnih studija:
Osnovne studije:

  •     Zaštita životne sredine,
  •     Informacione tehnologije,
  •     Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu,
  •     Dizajn: Dizajn industrijske i unikatne keramike; Dizajn i obrada kamena,
  •     Tehnološko inženjerstvo: Tehnologija nemetala; Tehnologija vode.

Specijalističke strukovne studije:

  •     Zaštita životne sredine, modul, 
  •     Održivi razvoj i životna sredina, 
  •     Obnovljivi izvori energije.

Visoka tehnološka škola strukovnih studija je tokom svog postojanja ostvarila  saradnju sa  mnogim  domaćim i  inostranim  institucijama  iz domena nauke i privrede. Škola trenutno zapošljava 12 doktora nauka - profesora strukovnih studija,  više angažovanih doktora nauka, zatim nekolicinu magistara i predavača kao i mladih saradnika.

 

Visoka tehnološka škola strukovnih studija - Aranđelovac

Kontakt:

Ulica: Josifa Pančića br.11, 34300 Aranđelovac, Srbija
Telefon: +381 34 6701820, Faks: +381 34 6701 820
Mail: info@vtsar.edu.rs

Zvanična web strana škole: http://www.vtsar.edu.rs